Energimyndigheten: Sök stöd för projekt som syftar till att utveckla det svenska sjötransportsystemet

Energimyndigheten utlyser cirka 20 miljoner kronor för forskning, utveckling och demonstrationsprojekt som ska bidra till utvecklingen av ett hållbart sjötransportsystem.

Deadline: 2021-09-23
Url : http://www.energimyndigheten.se/utlysningar/sok-stod-for-projekt-som-syftar-till-att-utveckla-det-svenska-sjotransportsystemet2/

Senaste nytt