Interreg förprojekt

Interreg tar löpande emot och behandlar ansökningar om förprojekt, med undantag för sommarhalvåret då behandlingstiden är något längre. Ansökningar om förprojekt som lämnas i direkt anslutning till eller under ansökningsomgångar för projekt behandlas först när utvärderingsperioden för dessa större projekt är avslutad.

Deadline: 2021-12-31
Url : https://interreg-oks.eu/ansoka.4.1945eb0b148e579efa63346f.html

Senaste nytt