Trafikverket – nationella FoI-medel för sjöfarten

Trafikkverket finansierar forskning och innovation inom sjöfarten, främst genom sin sjöfartsportfölj men även andra forskningsportföljer kan vara aktuella – tex Planera

Under 2021 har Trafikverket fyra ansökningsdatum då förenklad projektbeskrivning senast kan lämnas in:

1 februari 2021 – Projektförslag kan endast lämnas in till Sjöfarts- och Luftfartsområdet.
29 april 2021
31 augusti 2021
29 oktober

Deadline: 2021-10-29
Url : https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/forskning-och-innovation/lamna-forslag-pa-forskning/

Senaste nytt