Hamnchefer vill att mer gods går till sjöss – för miljöns skull

Enligt Sjöfartsverket skulle tio procent av de långväga godstransporterna på land i stället kunna ta båten. Det skulle motsvara 165 000 …

Enligt Sjöfartsverket skulle tio procent av de långväga godstransporterna på land i stället kunna ta båten. Det skulle motsvara 165 000 Läs mer

Senaste nytt