Kraftiga politiska åtgärder krävs för flygets och sjöfartens omställning

Vilka politiska åtgärder är nödvändiga för flygets omställning? Och för sjöfartens? En kombination av flera, visar Stefan Gössling, …

ingen strategi för det, säger Stefan Gössling.

Forskarna menar också att sjöfartens omställning kräver att FN-organet Internationella Läs mer

Senaste nytt