Studie: Politiska initiativ saknas för att minska sjöfartens utsläpp

Svensk utrikessjöfart släppte 2019 ut mer än dubbelt så mycket växthusgaser än det svenska utrikesflyget, enligt Naturvårdsverket. Trots …

För att sjöfarten ska kunna ställas om menar forskarna till artikeln att den internationella sjöfartsorganisationen International Maritime Läs mer

Senaste nytt