Många frågor om lotsning på branschråd

Kundnöjdhet, pandemins påverkan, fjärrlotsning och kompetensförsörjning var några av ämnena som avhandlades när Sjöfartsverket arrangerade …

genomförde Sjöfartsverket ett digitalt branschråd på temat lotsning med bland annat generaldirektör Katarina Norén och Sjöfartsverkets Läs mer

Senaste nytt