Sjöfartssektorn samlas: Handlingsplan för inrikes och närsjöfart – med 62 konkreta förslag

Sjöfartssektorn har samlats för gå igenom, Handlingsplanen för inrikes och närsjöfart, med 62 konkreta förslag som banar vägen för att …

, utbildning av myndighetspersonal till fortsatt utredning kring regler för pråmtrafik. Arbetet görs med andra myndigheter, sjöfarts- och Läs mer

Senaste nytt