Rapport: Bioråvaran räcker till sjöfarten

Behovet av bioråvara för att ersätta fossila bränslen inom industri och transporter når sin topp 2030 för att sedan minska och skapa …

utrikes sjöfart. Det är slutsatsen i den biostrategi för fossilfri konkurrenskraft som Fossilfritt Sverige lämnat över till regeringen. Läs mer

Senaste nytt