”Jag vill lyfta fram att stiftelsen finns”

Jeanette Ganesjö är ny medlem i Stiftelsens Sveriges Sjömanshus granskningsgrupp för belöningar. Foto: Petra Sviberg …

trivsel ombord. De kan lämnas av ombordanställda som arbetar inom svensk sjöfart, och av svenska sjöman anställda av svensk arbetsgivare på Läs mer

Senaste nytt