Den globala sjöfarten lanserar plan för nettoutsläpp av koldioxid 2050

Den internationella redarföreningen, ICS, har överlämnat en plan för hur sjöfarten kan uppnå nettonollutsläpp av CO2 till sjöfartens tillsynsmyndighet, FN-organet IMO. Läs mer

Senaste nytt