Internationella sjöfartsorganisationen föreslås kunna utfärda examina genom Världssjöfartsuniversitetet

Regeringen har fattat beslut om en proposition med förslag till ändring av examenstillståndslagen som ger regeringen möjlighet att bevilja …

säte i Sverige och bedriver utbildningsverksamhet på högskolenivå och forskning inom det maritima området. WMU har ansökt om tillstånd att Läs mer

Senaste nytt