#Kvinnostrejk till sjöss: Höjer rösten mot sexism i sjöfarten

Att sjöfarten är en mansdominerad bransch är kanske inte en nyhet för någon. Men hur arbetsmiljön ser ut för de få kvinnor som väljer att …

våren 2020 genomförde

projekt REDO, ett samarbetsprojekt mellan Sjöfartsverket och forskningsinstitutet RISE som initierades av Vågrätt, en Läs mer

Senaste nytt