Läs om Svensk Sjöfarts höstmötesseminarium i Sjöfartstidningen

Cirka 130 personer samlades fysiskt och 80 personer digitalt för att lyssna till Svensk Sjöfarts höstmötesseminarium som handlade om miljö …

och grön finansiering samt rekrytering och kompetensförsörjning. Läs Sjöfartstidningens rapport från seminariet här. Se seminariet igen här. Läs mer

Senaste nytt