26 miljoner ton koldioxid utelämnas från EU:s utsläppsrättshandelssystem för sjöfarten – Svensk Sjöfart kräver ändring

EU-kommissionens förslag om att inkludera sjöfarten i EU:s handel med utsläppsrätter innehåller flera stora brister. Detta konstateras i en …

-baserade organisationen Transport & Environment (T&E) som arbetar för renare transporter i Europa. Branschorganisationen Svensk Sjöfart är Läs mer

Senaste nytt