Världssjöfartsuniversitetet kan utfärda examina

Regeringen ger Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) rätt att genom Världssjöfartsuniversitetet (WMU) utfärda vissa examina inom det …

en hållbar utveckling av sjöfarten och uppnå FN:s hållbarhetsmål. Utbildning och examina är också viktigt för att göra sjöfartsnäringen mer Läs mer

Senaste nytt