Förövaren är nästan alltid närmsta chefen

På Vågrätts senaste öppna möte presenterade flera av aktörerna som ingår i samarbetet hur de arbetar mot trakasserier och kränkande …

fortsätter mobbning och trakasserier att vara ett betydande problem i sjöfarten. Forskningen visar tydligt att cheferna ofta är problemet. Läs mer

Senaste nytt