Svårt för sjöfarten att klara klimatomställningen

Sjöfarten står idag för tre till fyra procent av de globala utsläppen av växthusgaser – mer än flyget.

Eftersom transporterna ökar både …

Styhre, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet som på uppdrag av Energimyndigheten ska undersöka hur omställningen i sjöfarten kan gå till. Läs mer

Senaste nytt