Klimatklivet beviljar 5,2 miljoner kronor i stöd för elanslutning i Göteborg

Elektrifiering av transportsektorn är central för att Sverige ska klara klimatmålen. Klimatklivet ser därför goda möjligheter att stötta …

ser därför goda möjligheter att stötta investeringar för elektrifiering inom sjöfart, flyg och andra transporter. Inom dessa områden finns Läs mer

Senaste nytt