Riksdagen beslutar om tillkännagivande gällande tonnageskatten

Riksdagen har tillkännagett för regeringen att tonnageskatten bör ses över i syfte att bland annat utveckla den kustnära sjöfarten och …

har tillkännagett för regeringen att tonnageskatten bör ses över i syfte att bland annat utveckla den kustnära sjöfarten och systemet med Läs mer

Senaste nytt