Biogas ger ett kostnadseffektivt bidrag till klimatomställningen

Sedan starten 2015 har Klimatklivet gett stöd till nya investeringar som ökar svensk biogasproduktion med 1,5 TWh. Det motsvarar 60 procent …

också en stor potential att byta till biogas i andra sektorer, som sjöfart och industri. Därför ser Klimatklivet gärna fler ansökningar inom Läs mer

Senaste nytt