Vad säger politik och forskning om klimatfrågan?

Våra studenter är universitetets viktigaste bidrag till samhället och vi vill ge dem kunskap om och insikter i samhällsutmaningarna. Som …

påverkas ekosystemet

?

Hanna Farnelid

, universitetslektor i marin ekologi (och forskningsledare för fjolårets expedition till Arktis) Läs mer

Senaste nytt