Regeringen dröjer med svar

Pernilla Wallin, ställföreträdande chef för Transportstyrelsens avdelning för sjö- och luftfart. Foto: Transportstyrelsen …

Hösten 2020 gav regeringen Transportstyrelsen i uppdrag att utreda och föreslå åtgärder för en mer säker, hållbar och effektiv sjöfart. Läs mer

Senaste nytt