Regeringen uppmanas stärka sjöfartens förutsättningar ytterligare

En enig riksdag uppmanar S-regeringen att utreda hur fler redare kan uppmuntras att använda sig av tonnagebeskattning. Riksdagen vill även …

sig av tonnagebeskattning. Riksdagen vill även att en stämpelskatt ses över då den befaras förhindra sjöfartens omställningsmöjligheter. Läs mer

Senaste nytt