Det här hände under sjöfartsåret 2021

Svensk Sjöfarts verksamhetsberättelse för 2021 har publicerats och innehåller viktig information om året som gått. I verksamhetsberättelsen …

beskrivs även status i sjöfartens prioriterade frågor just nu och vad som krävs för en konkurrenskraftig och hållbar sjöfart framöver. Läs Läs mer

Senaste nytt