Marie Oskarsson: Därför har Systembolaget problem med leveranserna

Två Dagar-krönika Att vinbranschen i allra högsta grad påverkas av omvärlden har verkligen märkts det senaste året. Kanske har du sett …

2020 minskade förstås handeln i världen, vilket gjorde att rederierna drog ner på verksamheten. Dessutom upphörde nyproduktionen av Läs mer

Senaste nytt