Se seminariet Vad blir sjöfartens trafikuppgift i framtiden?

Den nationella godstransportstrategin börjar få några år på nacken, men hur mycket gods har egentligen flyttats från väg till sjö? Vad kan ytterligare göras? Trafikutskottets sjöfartspolitiska talespersoner debatterar frågan om sjöfartens framtida roll i transportpolitiken. Start idag måndag 11.00.

Senaste nytt