Se semninariet ”Hur ska vi stärka dagens och framtidens maritima näringars kompetenser?”

Vilken sjöfartskompetens behövs i framtiden? Hur kan Sveriges sjöfartskompetens stärkas? Se seminariet från den Maritima mötesplatsen i Almedalen där politiker från arbetsmarknadsutskottet och utbildningsutskottet debatterar. Start 11.00 på onsdagen.

Senaste nytt