Lots

Brist på lotsar, som styr fartyg vid svåra passager, leder i perioder till stora förseningar för inlandssjöfarten på framförallt Vänern och …

men också i Mälaren som har långa sträckor som kräver lotsning. Sjöfartsverket behöver de kommande åren rekrytera många nya lotsar. Ekots Läs mer

Senaste nytt

Generated by Feedzy