Brist på lotsar skapar stora förseningar i sjötrafiken

Brist på lotsar skapar förseningar och ställer till stora problem för inlandssjöfarten i Mälaren, Vänern och Göta älv. Anledningen är att …

är att Sjöfartsverket har stora pensionsavgångar och svårt att rekrytera nya lotsar. ”Vi har haft krismöten med Sjöfartsverket under juni Läs mer

Senaste nytt

Generated by Feedzy