De ska etablera världens längsta gröna sjöfartskorridor

Sjöfarts- och hamnmyndigheten i Singapore och Rotterdam har ingått ett samförståndsavtal om att etablera vad som enligt dem själva är, …

hamnmyndighet.

Förutom hållbara drivmedel innebär samförståndsavtalet att sjöfarten ska effektiviseras, bland annat genom en digital Läs mer

Senaste nytt

Generated by Feedzy