Skip to main content

eComExpo Summit - årets energi- och transportkonferens - Göteborg

Den 2 december är Lighthouse med och arrangerar eComExpo Summit i Göteborg tillsammans med eComExpo samt 2030-sekretariatet, Profu, Ramböll och Ekan Management. Konferensen samlar företrädare för transport- och energibranschen som tillsammans ska ta sig an klimatomställningens stora utmaningar med målet att genom samarbete synka pågående arbete och leverera konkreta förslag till berörda politiker. Lagstiftare och myndigheter har ambitioner, det finns beslut och färdplaner men helikopterperspektivet saknas och möjliga synergier förbises. 

Konferensen, som hålls samtidigt som elbils- och solelmässan eCarExpo, är öppen för alla på förmiddagen - på samma biljett som till mässan - medan eftermiddagens workshop är för inbjudna.

  • Event start: December 02, 2022 till
    December 02, 2022