Skip to main content

Lighthouse integritetspolicy

Det svenska maritima kompetenscentret Lighthouse vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagstiftningen.

Personuppgiftsansvarig

Lighthouse är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som utförs av, eller på uppdrag av, Lighthouse. Information om hur du kontaktar oss finns längst ned i texten.

När samlar vi in personuppgifter?

Lighthouse samlar in personuppgifter om dig när du:

  • Anmäler dig som prenumerant på Lighthouse nyhetsbrev

  • Gör en anmälan till något av Lighthouse evenemang

  • Om det i övrigt är nödvändigt för att administrera relationen mellan dig och Lighthouse

Lighthouse använder också cookies och andra liknande tekniker för att samla in information om dig eller den utrustning du använder. Mer information om Lighthouse användning av cookies hittar du här.

Hur länge sparas uppgifterna?

  • Personuppgifter (namn, organisation och e-post) som lämnas i samband med prenumeration av Lighthouse nyhetsbrev sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig så tar vi bort dina personuppgifter.

  • Personuppgifter (namn, organisation, kostpreferenser, telefonnummer, land och e-post) som lämnas i samband med anmälningar till evenemang sparas bara så länge som det krävs för administrationen, det vill säga utskick av evenemangsinformation och utvärderingsenkäter.

Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.

Varför behandlar Lighthouse uppgifter om dig?

Lighthouse behandlar dina personuppgifter för olika syften. Huvudsakligen behandlar Lighthouse personuppgifter i syfte att genomföra och administrera nyhetsbrev, intresseanmälningar och evenemang.

Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

Lighthouse kan komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Lighthouse räkning, exempelvis IT-leverantörer, leverantör av nyhetsbrev samt till partners vi samarrangerar evenemang tillsammans med. Lighthouse lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part.
Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter

Förändringar av Integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan komma att justeras från tid till annan. Om Lighthouse genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kommer Lighthouse att informera dig via e-post innan ändringarna träder i kraft. Aktuell integritetspolicy kommer även finnas publicerad på Lighthouse webbplats.

Rätt att begära information, rättelser, radering mm

Vill du veta om Lighthouse behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Lighthouse och att få uppgifter raderade eller rättade.

I varje nyhetsbrev informeras du även om din möjlighet att motsätta dig fortsatta nyhetsbrev.

Om du vill begära registerutdrag, eller har några frågor om hur Lighthouse behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..