Skip to main content

Handling of hydrogen in liquid form as LOHC from a shipping perspective

08 March 2023

Vätgas pekas allt oftare ut som en av de lösningar som behövs för att uppnå
framtida klimatmål inom olika sektorer. Detta gäller även sjöfarten och
kunskapsbehovet kring olika vätgasbaserade lösningar är stort. Denna rapport
sammanställer kortfattat befintlig information kopplat till lagring och användning
av väte när väte hanteras i flytande form som så kallade Liquid Organic Hydrogen
Carriers (LOHC). Syftet är att bidra med en inledande förståelse kring dess
potential för hantering ombord på fartyg och vid hamnar och för att användas
som marint bränsle (dvs dess potential ur ett sjöfartsperspektiv). Konceptet med
LOHC går ut på att väte binds till en vätska (kemikalie) där väte sedan kan lossas
och vätskan då återgår till sin ursprungliga flytande form. Rapporten beskriver och
jämför möjliga tekniska lösningar kopplat till LOHC och beskriver kort
identifierade pågående initiativ inom området.

Författare:
Anders Hjort (IVL Svenska Miljöinstitutet), Julia Hansson (IVL/Chalmers), Jenny Trinh (IVL),
Desirée Grahn (IVL), Selma Brynolf (Chalmers), Karl Jivén (IVL).


Dela på
Senaste nytt