Skip to main content

Maritim elektrifiering – behov och möjligheter

02 April 2018

Förstudien ska tydliggöra teknik och marknadsläge samt behov och möjligheter för elektrifiering inom sjöfarten.

Utförande parter: SSPA, RISE Viktoria, Chalmers
Prioriterade områden: Alternativ energi för fartygs framdrivning och energiförsörjning

Läs rapporten


Dela på