Skip to main content

Propeller-Hull Interaction Effects in waves (part 1)

16 August 2022

Denna studie fokuserar på att förstå interaktionseffekterna propeller-skrov, inte bara i stilla vatten utan även i närvaro av vågor, allt från korta våglängder upp till stora våglängder (våglängder på 20% upp till 300% av fartygets längd). Propellerns prestanda och interaktionseffekterna mellan propeller, skrov och fartygsbihang är olika i närvaro av vågor. På grund av problemets komplexitet har propeller-skrov interaktionseffekter i vågor inte förståtts fullt ut och därför görs flera antaganden under en fartygsdesignprocess baserad på den kunskap som skeppsbyggare har fått från mer förenklade driftsförhållanden, t.ex. stillavattenmodellmätningar. Studien genomförs med hjälp av beräkningsverktyg av olika typ med olika förmågor (potentialflödeslösare och viskösflödeslösare). Resultaten i denna rapport innehåller en sammanfattning av fartygets rörelser och tilläggsmotstånd för två olika fartyg med hjälp av de ovan nämnda beräkningsmetoderna.

 

Dela på