Skip to main content

SailProp – Even sailing vessels need an efficient propeller

12 September 2023

Vindassisterad fartygsframdrivning har stor potential att minska CO2-utsläppen inom sjöfarten. Mycket forskning har de senaste åren fokuserat på olika segelteknologier, optimering av fartygsskrovsdesign och väderruttoptimering. Det traditionella framdrivningssystemet behövs dock fortfarande för vindassisterade fartyg och är förknippat med flera utmaningar, relaterade till den större variationen av driftförhållanden och propellerbelastningar. I den här studien utvecklar vi en interaktiv design- och optimeringsmetodik för applicering på propellrar av vindassisterade fartyg. Metodiken innefattar hantering av propellerns/fartygets fullständiga driftsprofil, en optimeringsmetod för interaktiv kavitationsutvärdering av bladkonstruktören och användning av ett nytt mål, den totala energiförbrukningen för den förväntade driften.

Författare
Ioli Gypa, Chalmers University of Technology
Sofia Werner, SSPA Sweden AB
Rickard Bensow, Chalmers University of Technology

I samarbete med
Robert Gustafsson, Marcus Jansson at Kongsberg Maritime Sweden AB
Carl Fagergren at Wallenius Marine


Dela på