Skip to main content

Almedalen livestream: Krockar miljöambitionerna med vattenvägens persontransporter?

05 July 2017

Trängsel, utsläpp och dyr infrastruktur på land gör att vattenvägen får allt större betydelse för kortväga och långväga persontransporter. Men krockar miljöambitionerna med vattenvägens persontransporter? Hur kan persontransporterna öka samtidigt som man värnar om ett hållbart samhälle?

Ökad användning av vattenvägen för persontransporter har potential att minska trängsel på land, öka tillgängligheten och förbättra både miljö och hälsa. För att vattenvägen ska vara ett alternativ krävs en vilja och nya lösningar. Finns en sådan vilja? Och när beslutsfattare är överens om att en överförflyttning av gods och persontransporter från väg till järnväg och sjöfart ska ske; varför händer det inte? Vad gör rederierna själva för att miljöambitioner och ökad användning av vattenvägen för persontransporter ska gå hand i hand?

Medverkande:

  • Lena Ek, Ordf Södra Skogsägarna, Förtroenderådet i Stiftelsen Hållbara Hav, (C)
  • Karin Svensson Smith, Ordförande Trafikutskottet, (MP) Sveriges Riksdag
  • Niclas Mårtensson, VD, Stena Line
  • Anders Werner, Rederichef, Färjerederiet
  • Bertil Pevantus, VD, Styrsöbolaget
  • Åsa Burman, Verksamhetschef, (moderator), Lighthouse
  • Carolina Kihlström, (moderator), Svensk sjöfart
https://embed.bambuser.com/broadcast/6797256

Dela på
Senaste nytt