Skip to main content

See our Water in the city-seminar again

10 March 2016

(Video not available.)

Research and studies show that there are great advantages in urban waterways but also environmental and engineering challenges such as regulatory frameworks, emissions and environmental impact, accessibility, and reliability. Here you can see the seminar again.

The seminar is arranged by Lighthouse and the Maritime Cluster of West Sweden and will be held in Swedish. 

Todays programme (in Swedish)

10.00
Utmaningar och möjligheter med vattenburna transporter i staden
Jim Sandkvist, Senior Advisor, SSPA Sweden AB

Kollektivtrafikens miljömål och utmaningar
Leif Magnusson, strateg, VGR

Finns samhällsekonomiska vinster med att använda vattnet för gods- och persontransporter?
Karl Garme, forskare, KTH

Hur ser de logistiska utmaningarna ut för miljövänlig urban sjöfart?
Anders Werner, rederichef, Färjerederiet

Hur kan nya bränslen bli en möjliggörare för urban sjöfart?
Bengt Ramne, Professor of the Practice, Chalmers tekniska högskola/Scandinaos

DenCity - Attraktivare städer genom smartare (sjö-)transporter?
Martin Svanberg, SSPA Sweden AB

12.00 Lunch

13.00
Utblick Norge - Vad kan Sverige lära av utvecklingen i grannlandet?
Mikael Johansson, DNV GL

Göteborg 2050 - en stad som utnyttjar närheten till vattnet?
Björn Siesjö, stadsarkitekt, Göteborgs stad

Paneldiskussion - Vatten i staden – barriär eller tillväxt?
Niklas Arvidsson, forskare, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Ellinor Svensson, fraktchef och kvalitetschef, Styrsöbolaget
Björn Siesjö, stadsarkitekt, Göteborgs stad
Ulf Eriksson, vice ordförande regionutvecklingsnämnden Västra Götalandsregionen
Leif Magnusson, strateg, VGR

14.30 Slut

Moderatorer:
Jessica Hjerpe Olausson, maritim expert, Västra Götalandsregionen
Jim Sandkvist, Senior Advisor, SSPA Sweden AB


Dela på