Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Fairway Forward Seminar – The Maritime Sector 2030

2019 lanserades forsknings- och innovationssamarbetet Fairway Forward där de svenska och finska sjöfartsbranscherna samarbetar för att uppnå en mer hållbar sjöfart. Senaste konferensen hölls i oktober 2020 i Sverige.