Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Almedalen: Utan mer satsningar på sjöfartsforskning och innovation nås inga klimat- och hållbarhetsmål

Maritima Mötesplatsen i trädgården, Hamngatan 1 Visby

Välkommen till den Maritima mötesplatsen, i trädgården Hamngatan 1! Seminariet börjar kl 9 och frukost serveras från kl 8:30. Sjötransporterna bedöms öka med över 400 procent globalt fram till 2050, året då den internationella sjöfarten ska ha minskat utsläppen av växthusgaser med 50 procent jämfört med 2008. Det svenska målet är ännu tuffare – senast […]