Vy-navigering

Evenemang Views Navigation

Idag

European Maritime Day – Ravenna, Italien

European Maritime Day (EMD), targeting professionals from businesses, governments, public institutions, NGOs and academia, is the annual two-day event during which Europe’s maritime community meet to network, discuss and outline joint action on maritime affairs and sustainable blue economy, the place where ‘Ocean Leaders Meet’!

Framflyttat, kommer genomföras efter sommaren: Vilka hinder finns det för vattenburen logistik i svenska städer?

Byggtrafik, sopor och andra leveranser skulle med fördel kunna köras på vatten i svenska stora städer. Men marknadsmekanismer, regelverk, teknik, problem med kajplatser och inte minst gamla vanor står i vägen. Varför är det så och vad kan göras åt det? Detta vill vi diskutera baserat på resultatet för projektet Myndigheters roll för urban vattenburen […]

Lighthouse Fokusgrupp Fossilfri sjöfart möte nr 3

Demostudion, Lindholmen, Göteborg

Välkommen till det tredje mötet i Lighthouse Fokusgrupp Fossilfri sjöfart! Vi träffas i Demostudion, på Lindholmen i Göteborg. Det går även att lyssna/delta via Zoom på förmiddagspasset. Agendan är som följer: 10:00 Inledning och bordet runt Förnybar flytande metan till sjöfarten – lite teknik och hur skulle dagens produktion skulle kunna tiodubblas - Anders Hjort, […]

Gratis

SMTF möter…ECHANDIA

Batterier och bränsleceller som en del av sjöfartens omställning