Skip to main content

Nyheter från Lighthouse

07 juni 2024

Så blir infångning av koldioxid ombord kommersiellt gångbart

Avskiljning och infångning av koldioxid ombord (Onboard Carbon Capture) nämns alltmer som en nödvändig pusselbit för ...
04 juni 2024

Ny forskning: sjöfartens minskade svavelutsläpp bakom ökad global uppvärmning

IMO:s svaveldirektiv som infördes 2020 har renat luften från svaveldioxid, men också förtunnat molntäcket som reflekt...
23 Maj 2024

Havsrätt och havsplanering behöver förbättras

Ruttomläggningar, större tidsåtgång, högre bränsleförbrukning, ökade bemanningskostnader och högre försäkringskostnad...