Skip to main content

Nyheter från Lighthouse

19 september 2023

Det finns hopp om vätgas – men mycket jobb återstår

Det nordiska samarbetsprojektet HOPE som undersökt om vätgas är ett lämpligt bränsle för roro/ropax-färjor är avsluta...
12 september 2023

Designstrategin för propellrar till seglande fraktfartyg utvecklad

Det blåser inte alltid på sjön och framtidens seglande fraktfartyg måste därför i olika grad kunna köras på maskin. D...
11 september 2023

Det gröna bränslet kommer inte räcka

För att nå klimatmålen behöver sjöfarten tillgång till mellan 30 och 40 procent av allt fossilfritt bränsle som beräk...