Skip to main content

Externa utlysningar


Vinnova: Hållbar hamn - Förberedelseprojekt för systemdemonstrator

Deadline: 230920

Horizon Europe: Atlantic and Arctic sea basin lighthouse – Addressing climate change and human activities threats to marine biodiversity

Deadline: 230920

Vinnova: Grön och digital omställning för hållbara godstransporter och logistiksystem

Deadline: 230926

Horizon Europe: Testing and demonstrating transformative solutions to protect critical infrastructure from climate change, mainstreaming nature based solutions.

Deadline: 230930

Triple F: Bidra till att göra samhället mer transporteffektivt

Deadline: 231001

Energimyndigheten: Bidra till utvecklingen av framtidens resilienta och fossilfria transportsystem

Deadline: 231003

Interreg Aurora – Call 3 opens 5 september

Deadline: 231010

Vinnova: Etablering av program inom Impact Innovation: finansiering av programkontor

Deadline: 231019

EU: Unmanned anti-submarine and seabed warfare

Deadline 231122

EU: Future maritime mine countermeasures capability

Deadline: 231122

Identify, inspect, neutralise Unexploded Ordnance (UXO) at sea

Deadline: 231123

Traficom: Vintersjöfartsforskning

Deadline 231217

Horizon Europe: Achieving high voltage, low weight, efficient electric powertrains for sustainable waterborne transport (ZEWT Partnership)

Deadline:240418

Horizon Europe: Demonstration of Technologies to minimise underwater noise generated by waterborne transport (ZEWT Partnership)

Deadline:240418

Horizon Europe: Advanced digitalisation and modelling utilizing operational and other data to support zero emission waterborne transport (ZEWT Partnership)

Deadline:240418

Horizon Europe: Demonstrating efficient fully DC electric grids within waterborne transport for large ship applications (ZEWT Partnership)

Deadline:240418

Horizon Europe: Combining state-of-the-art emission reduction and efficiency improvement technologies in ship design and retrofitting for contributing to the "Fit for 55" package objective by 2030 (ZEWT Partnership)

Deadline: 240418

Horizon Europe: Coordinating and supporting the combined activities of member and associated states towards the objectives of the Zero Emission Waterborne Transport partnership so as to increase synergies and impact (ZEWT Partnership)

Deadline: 240418

Horizon Europe: Structuring the Waterborne transport sector, including through changed business and industrial models in order to achieve commercial zero-emission waterborne transport (ZEWT Partnership)

Deadline: 240418

Interreg förprojekt

Interreg tar löpande emot och behandlar ansökningar om förprojekt, med undantag för sommarhalvåret då behandlingstiden är något längre. Ansökningar om förprojekt som lämnas i direkt anslutning till eller under ansökningsomgångar för projekt behandlas först när utvärderingsperioden för dessa större projekt är avslutad.

Lloyd's Register Foundation

Lloyds fund both fundamental, low-TRL (technology readiness level) research and more applied technology development.

You can see at a glance their strategic themes, objectives, funding priorities and the sectors they serve on their strategy map and longer strategy document.

Every proposal and application that Lloyd´s receive is reviewed initially at their monthly grant applications meetings, usually within the first two weeks of each month; deadlines 10 days before.

Västra Sveriges Redarekrets Stiftelse

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja och stimulera ungdom och vuxna inom det område i Västsverige, vilket utgör verksamhetsområde för Västra Sveriges Redarekrets enligt dess vid varje tillfälle gällande stadgar, till undervisning och utbildning inom sjöfartsnäringen samt till forskning inom sjöfarten genom utbetalning av årliga bidrag.

Länsstyrelsen: Klimatklivet