Skip to main content

1,5-gradersmålet ligger risigt till

13 oktober 2023

Att den globala uppvärmningen ska begränsas till 1,5°C år 2050 är mindre sannolikt än någonsin. För att nå målen i Parisavtalet skulle koldioxidutsläppen behöva halveras till 2030. Enligt DNV:s nya Energy Transition Outlook kommer det inte ens att ske till 2050.

När DNV:s Energy Transition Outlook 2030 presenterades i onsdags konstaterade klassningssällskapets vd Remy Eriksson att omställningen till fossilfrihet bara är i sin linda.

– Världens koldioxidutsläpp når sin peak nästa år. Utsläpp från användning av olja når sin peak 2025 och utsläppen från naturgas 2027. Men det kommer ändå att ta 27 år innan gröna energianvändningen går från dagens 20 % till 52 %. År 2050 är världen alltså långt ifrån fossilfri.  

Utsläppen kommer alltså att minska, men inte i tillräcklig takt. För att nå net zero 2050 hade de behövts halveras till 2030, men då kommer utsläppen bara var 4 % lägre än idag. DNV beräknar att utsläppen kommer att minska med 1 % årligen fram till 2050. Då kommer vätgas att stå för 5 % av den globala energimixen – för att nå parisavtalets mål skulle vätgas behöva står för ungefär 15 % av världens energibehov.

Men det finns hopp. På senare att det fattats flera politiska beslut som skyndar på omställningen. DNV nämner The US Inflation Reduction Act  som innebär att USA satsar 240 miljarder USD i gröna investeringar. Man nämner också EU:s gröna giv, REPowerEU och Fit for 55-paketet som gör Europas net zero-mål mer realistiskt. Detta påverkar bland annat sjöfarten som nu måste förbereda sig på en snabbare omställning på grund av inkluderingen i EU:s system för handel med utsläppsrätter EU ETS. IMO:s vässade klimatmål (från halvering till net zero 2050) gör också sitt därtill.

Från att vara nästan helt oljebaserad idag kommer sjöfartens bränslemix 2050 bestå av 84 % låg- eller koldioxidfria bränslen och 8 % naturgas (mest LNG). Ammoniak kommer att stå för 36 % av de låg- eller koldixidfria bränslena, e-bränslen för 19 % och medan biobränslen står för cirka 25 %. Elektrifieringen inom sjöfarten blir dock begränsad. Enligt DNV kommer bara 4 % av flottan att gå på el.

Ladda ner DNV Energy Transition Outlook 2023


Dela på