30 miljarder skäl att söka i Horisont 2020

07 september 2017

I oktober publiceras de sista utlysningarna för perioden 2018–2020 i Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation. Ungefär 30 miljarder euro finns kvar att söka för olika forsknings- och innovationsprojekt under denna period, skriver Vinnova. Vinnova arrangerar flera dagar under hösten om Horisont 2020.

Horisont 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet är världens största satsning på forskning och innovation och har en totalt budget på runt 80 miljarder euro. Programmet har tre huvudinrikntingar för vilka projekt som kan få finansiering.

 • Spetskompetens
 • Industriellt ledarskap
 • Samhälleliga utmaningar

Det finns också fem andra fokusområden som inte ryms inom de tre huvudinriktningarna.

 • Spridning av spetskompetens och bredare deltagande
 • Vetenskap med och för samhället
 • Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)
 • Kärnforskning - Euratom
 • Gemensamma forskningscentrumet (JRC

Under hösten har Vinnova ett flertal träffar som handlar om Horisont 2020. Fullständig kalender med program finns på Vinnovas hemsida eller via följande länk: https://www.vinnova.se/m/horisont-2020/aktuellt/

Träffar i Stockholm:

 • 14 sept: Lär dig mer om Horisont 2020 - fullt
 • 26 sept: Grundkurs legala och finansiella frågor i Horisont 2020
 • 4 okt: Rapportering och revision i Horisont 2020
 • 25 okt: Nationell informationsdag Horisont 2020
 • 21 nov: Lär dig mer om Horisont 2020

Dela på

NYHETSBREV

Missa inte vårt nyhetsbrev så att du kan hålla dig uppdaterad så fort det kommer något nytt.


OM LIGHTHOUSE

© LIGHTHOUSE.NU
Publisher: Åsa Burman
info@lighthouse.nu

Integritetspolicy / dataskyddspolicy

POSTADRESS

Chalmers tekniska högskola AB
Lighthouse
412 96 Göteborg, Sweden

BESÖKSADRESS

Lindholmen Science Park
Lindholmspiren 3A
Göteborg


Lighthouse är en neutral samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation inom den maritima sektorn.

Webbplats av Joomlaproffs.se