Skip to main content

7,5 miljoner euro till utlysningar om blå tillväxt

09 mars 2016

I år kommer europeiska havs- och fiskerifonden, EHFF, (EMFF) göra tre utlysningar om sammanlagt 7,5 miljoner euro med fokus på blå tillväxt.  

Den 5 april presenteras utlysningarna närmare under ett seminarium i Bryssel som direktsänds över nätet.

De tre utlysningarna har rubrikerna Blå karriär, blått lab och blå teknik och ska enligt EHFF öka karriärmöjligheter inom den maritima ekonomin, stimulera kreativitet hos unga forskare och skapa samarbeten som hjälper forskningsresultat att nå marknaden inom blå tillväxt.

Om Blue Careers in Europe
I sin utlysning Blå karriär skriver EHFF om bristen på kompetens i den blå ekonomin. Det saknas kompetent arbetskraft, särskilt tekniker, vilket begränsar tillväxten i branschen. Och bristen på arbetskraft kommer att öka om inte träning och utbildning förbättras.
Bristen på arbetskraft beror också på faktorer såsom en åldrande arbetstyrka och en upplevd brist på karriärmöjligheter skriver EHFF. Därför finns det ett behov av att överbrygga kompetensgapet i den blå ekonomin.

De förslag som lämnas in under utlysningen Blå karriär måste tillhandahålla konkreta och effektiva åtgärder för minst en av följande utmaningar:
- Locka utexaminerade från högre utbildningar eller personer med en yrkesutbildning/teknisk kompetens till maritima yrken, genom riktad och innovativ utbildning och/eller utbildningsinsatser(inklusive yrkesvägledning).
- Omskola och vidareutbilda anställda i andra sektorer och/eller arbetslösa för jobb i den blå ekonomin.
- Diversifiera och öka komnpetensen hos nuvarande anställda i den blå ekonomin för att öka deras karriärmöjligheter och/eller underlätta rörligheten till andra maritima yrken.

Om Blue Labs - innovative solutions for maritime challenges
Ett flertal EU-program stödjer forskning och innovation inom den blå ekonomin skriver EHFF. Utlysningen Blått labb siktar mot att bygga vidare på resultaten från relevanta projekt och stödja innovativa och tvärvetenskapliga metoder som kan få forskningsresultaten närmare den kommersiell fasen.

För att ge mervärde till EU måste nyttan av de förslag som kommer att stödjas vara anpassade efter de specifika problem eller behov som finns för ett eller flera av de havsområden som omger EU (Medelhavet, Atlanten, Nordsjön, Östersjön, Svarta havet).

De förslag som lämnas in under utlysningen Blått labb måste utveckla följande:
- Utnyttja ungdomars kompetens och kreativitet och öka medvetenheten om marina utmaningar och möjligheter;
- Stödja banbrytande partnerskap mellan maritima aktörer och främja tvärvetenskapliga metoder genom att kombinera kompetens från företag, offentlig sektor och forskningsorgan;
- Stödja förstärkt samarbete och samordning mellan maritima aktörer på lokal nivå och havsområdesnivå (även underregioner av havsområden), samtidigt som lokala aktörers kunskaper kommer till nytta.

Utlysningen för blå teknik har ännu inte presenterats. Mer information om utlysningarna och informationsdagen 5 april finns här.

Sista datum för utlysningarna är 31 maj 2016.


Dela på