Skip to main content

Äntligen är det viktigt på riktigt

29 september 2021

Efter ett tufft klimatpaket från EU och en alarmerande rapport från FN:s klimatpanel verkar plötsligt alla vara överens. Det är dags att kavla upp ärmarna på riktigt. I dagspress och branschpress tar nu sjöfartens klimatomställning mycket större plats än tidigare.

Samma dag som detta skrivs, den 27 september, har Dagens Nyheter publicerat en artikel med rubriken ”Kan det svenska vindfartyget revolutionera sjöfarten?”. Det handlar förstås om Wallenius väldiga bilfraktare Oceanbird som på journalistiskt vis beskrivs som ”havens Tesla”.

Att en artikel om sjöfartens klimatomställning hamnar i landets största dagstidning är symptomatiskt. I Lighthouse verktyg för omvärldsbevakning har hälften av alla artiklar som snappats upp från svensk dagspress och som berör sjöfart den senaste månaden på ett eller annat sätt handlat om och hur branschen tar sig an klimatutmaningen. Och då har temat ändå fått konkurrerens från nyhetsämnen som containerbrist, höstbudget, sommarens sjöräddningsstatistik och Gotlandstrafikens eventuella förstatligande. Vid samma tidpunkt förra året berörde knappt en tredjedel av sjöfartens artiklar i dagspressen klimatomställning.

Det som skrivs i internationell sjöfartspress visar ännu tydligare att det är klimatomställningen som branschen koncentrerar sig på nu. Under ett par veckor i september fångade vårt verktyg upp 58 internationella artiklar på temat ”forskning”. Av dessa handlade 32, alltså över hälften, om utvecklingen av alternativa bränslen, krav på nya regelverk och styrmedel och annat som rör sjöfartens omställning. Artiklar från samma period förra året ger en helt annan bild – bara 13 av 69 artiklar relaterade till sjöfartens påverkan på klimatet.

– Det är tydligt att sjöfartens omställning blivit viktig på riktigt. Det finns ett missnöje med trögheten inom IMO. EU och nation efter nation trycker på för att regler och mål snabbt måste skärpas upp. Det kommer att hända saker nu inom Europa, säger Åsa Burman, verksamhetschef på Lighthouse.

I den internationella sjöfartspressen bevakning av forskning hade utvecklingen av självkörande fartyg länge en dominerade plats – något som har avtagit de senaste två, tre åren. I år var artiklarna om ”autonomous ships”, som det heter utomlands, bara fyra stycken vilket är en halvering jämfört med samma tvåveckors-period i september förra året.

– Det visar att det äntligen är frågorna som täcker ett behov som är i centrum. Något behov av futuristiska obemannade handelsfartyg har aldrig funnits och i Sverige pratar vi inte ens om självkörande fartyg utan om smarta fartyg. Visst, i framtiden kommer det att finnas självkörande fartyg inom segment som mindre urban sjöfart, men automatiseringen och digitaliseringen kan framför allt hjälpa sjöfarten att bli mer effektiv och mer säker, säger Åsa Burman.

Totalt fångade Lighthouse omvärldsbevakare upp 148 ”allmänna sjöfartsartiklar” från svensk bransch- och dagspress under september. Av dessa berörde 68 sjöfartens omställning. Samma månad förra året fångades totalt 141 artiklar upp varav 22 berörde klimatomställningen.

(artiklar som publicerats flera gånger, exempelvis från TT har räknats som en artikel. Till skillnad från debattartiklar har inte insändare räknats med)


Dela på