Skip to main content

Äntligen! Mer pengar till sjöfarten!

25 april 2019

Regeringen har beslutat att ge Trafikverket i uppdrag att nästan fördubbla stödet till forskning och innovation på sjöfartsområdet – från nuvarande 55 miljoner upp till 100 miljoner. Välbehövliga pengar som innebär att ett av sjöfartens viktigaste kortsiktiga mål har uppnåtts.

– När jag började på Lighthouse för fyra år sedan och en nationell samverkansplattform startades var ett av de viktigaste målen för sjöfartens aktörer att få ökade statliga medel till sjöfarts-FoI. Vi siktade på att inom fem år nå 100 miljoner kronor. Det är fantastiskt roligt att regeringen nu genomför detta, säger Lighthouse verksamhetschef Åsa Burman.

I det land i Norden som hittills satsat minst på forskning inom sjöfartssektorn hoppas nu regeringen att stödet ska främja exportindustrins konkurrenskraft och minska miljö- och klimatpåverkan.
- Att öka sjöfartens konkurrenskraft och attraktivitet är angeläget inte minst i arbetet med att minska transportsektorns utsläpp. Satsningen på forskning och innovation stärker sjöfarten och underlättar till exempel en överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i ett pressmeddelande.

Regeringen vill att Trafikverket ska jobba mer aktivt med att informera om stödet till högkvalitativa forsknings- och innovationsprojekt. Syftet med satsningen är att forskningsstödet ska bidra till en utvecklad och hållbar sjöfart. Trafikverket ska även erbjuda stöd till sökande av forskningsmedel.

Satsningen är ett led i genomförandet av den nationella godstransportstrategin, som regeringen beslutade 2018. Och kanske är ännu mer pengar att vänta.
– Vi dubblar avsättningen till svensk sjöfartsFoI – och det är bara början, sa Tomas Eneroth på Svensk Sjöfarts årsmöte under eftermiddagen.

Har har stora förväntningar på sjöfarten.

– Jag har gett mig tusan på att jag ska göra allt jag kan för att förbättra förutsättningarna. Vi kommer att fortsätta att titta på olika ekonomiska incitament, sa Eneroth enligt Sjöfartstidningen.

Infrastrukturministern pekade på en omställning som behövergöras inom hela transportsektorn. Och den klarar man inte utan sjöfarten. 

- Det kommer att vara helt avgörande att sjöfarten tar sin del om vi ska klara de klimatmål som Sverige säger att vi ska göra.

– Det ska bli mycket intressant att få mer information om vad dagens regeringsbeslut konkret innebär, säger Åsa Burman. Finns det några fokusområden, specifika satsningar eller mål? När kommer pengarna? 2020 eller är det ett tillskott redan i år?


Dela på