Skip to main content

Almedalen livestream: Utan export inget välstånd, utan sjöfart ingen export

04 juli 2017

Svensk export har byggt Sverige till det välfärdsland vi känner. Hur beroende är vi av exporten idag? Och hur beroende är vi av de transportörer som fraktar ut våra exportvaror och in insatsvarorna? Vad behöver politiken göra för att öka handeln? Vad kan sjöfarten bidra med?

  • Rolf Johannesson, Vice vd, SCA Logistic
  • Bo Krogvig, Kommunikationsdirektör, LKAB
  • Anders Malm, Chef varuförsörjning & trading, Preem
  • Hans Rothenberg, Riksdagsledamot, Näringsutskottet, (M)
  • Jennie Nilsson, Riksdagsledamot, Ordf. Näringsutskottet, (S)
  • Katarina Norén, Generaldirektör, Sjöfartsverket
  • Berit Blomqvist, Moderator, vd, Sveriges Skeppsmäklareförening
https://embed.bambuser.com/broadcast/6795877

Dela på